EN DE CZ

Průběh operace

Po důkladném zvážení a naplánování výkonu mezi pacientem a lékařem je třeba projít před samotným výkonem předoperačním vyšetřením, které je možné udělat přímo v ISCARE.

Po příjmu na sál dojde k předoperační přípravě, tedy oholení oblasti výkonu na operačním sále, desinfekce a zarouškování. Samotná operace začíná otevřením kůže řezem délky cca 3 cm v oblasti mezi penisem a šourkem, čímž dojde k obnažení topořivých těles. Ta jsou následně otevřena, dojde k úpravě rozšířením otvorů na implantáty a změření délky implantátu, aby mohl být vložen implantát vhodné velikosti. Po vložení vybraného implantátu dojde k uzavření topořivých těles.

U nafukovacích implantátů výkon ještě pokračuje uložením pumpy do šourku, uložením rezervoáru, spojením příslušných komponentů a následným uzavřením operační rány.

Operace nafukovací protézy trvá cca 2 hodiny. Výkon s nenafukovací protézou je kratší.

Pooperační postup

Po nekomplikovaném výkonu zůstává pacient klinickém centru ISCARE 1 až 2 dny. Po propuštění do domácí péče je vhodné další 2 dny být v klidu a vyvarovat se sezení, protože by při dosednutí na šourek mohlo dojít k nechtěné aktivaci pumpy. Celková doba pracovní neschopnosti bývá týden až 14 dní. Po cca 3 týdny je vhodné užívat malou dávku antibiotik.

Čtvrtý až osmý týden po operaci je možné pumpu aktivovat. Nejprve s pomocí lékaře a poté je možné nafukování penisu procvičovat doma, nejlépe 1-2x denně a v teplé vodě. Až pokud ovládání implantátu nečiní pacientovi žádné obtíže, je možné zahájit sexuální život.