EN DE CZ

Team klinického centra ISCARE

  • MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

    Promoval jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1994 a následně jsem získal atestaci z urologie. Pracuji na Urologické klinice VFN a 1. LF UK v pozici zástupce přednosty pro léčebnou péči (primář). Odborně se věnuji andrologii, reprodukční medicíně, poruchám močení a operativě, včetně uroonkologické. Téma dizertační práce (Ph.D.) bylo věnováno pánevní bolesti, její diagnostice a léčbě, odborné evropské zkoušky jsem složil z urologie (FEBU) a sexuální medicíny (FECSM). Absolvoval jsem kurzy implantace penilních protéz AMS a Coloplast. Jsem autorem několika odborných učebnic (včetně andrologických), kapitol v knihách, učebnicích a odborných článků. Dále jsem také řešitelem a spoluřešitelem několika výzkumných grantů.

  • MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

    Promoval jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a následně jsem získal atestace z urologie a sexuologie. Pro mezinárodní evaluaci svých znalostí jsem složil evropské zkoušky z urologie- FEBU a sexuologie- FECSM. Odborně se věnuji andrologii- vědě, která se zabývá chorobami mužských pohlavních orgánů. Působím jako zástupce přednosty pro výuku na Urologické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a pracuji jako konzultant pro mužskou neplodnost v IVF centrech. Absolvoval jsem Louisvillský výcvik v mikrochirurgii a kurzy implantace penilních protéz AMS a Coloplast.